Comissions

Un dels principals objectius de l’AFA és crear espais de reflexió i discussió. Per això, si com a membre de l’AFA està interessat a formar part d’alguna de les comissions, pot posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant correu electrònic a afa@afarbit.org

Comissió d’arbitratge intern i societari

Responsables:

Rodolfo Fernández, Enric Guardiola, Pere Mirosa

És convenient distingir la pràctica arbitral interna de la internacional, ja que l’arbitratge intern competeix amb els nostres tribunals, la qual cosa ens pots estimular a reflexionar els criteris per escollir el procediment arbitral més enllà dels que lògicament porten a l’arbitratge entre parts de diferents jurisdiccions. Una variant de l’arbitratge intern és l’arbitratge societari, que pot ser una solució utilíssima per desbloquejar disputes complexes entre socis al si dels òrgans sobirans o d’administració de les societats.

La Comissió d’Arbitratge Intern i Societari aspira, per tant, a identificar els trets específics d’aquest tipus d’arbitratge que poden ser clarament més beneficiosos que les solucions judicials.

Comissió d’Arbitratge Internacional i Aspectes Complexos

Responsables:

J.A Collantes, Juan Núñez, Gonzalo Stampa, César Rivera, Jordi Sellarès

L’AFA aspira a impulsar un grup de professionals d’Espanya que destaca en l’àmbit internacional de l’arbitratge i que compta amb una gran tradició a Barcelona.

En aquesta comissió s’engloben també aspectes complexos del procediment que són habituals en els arbitratges internacionals, com és el cas de la pluralitat de les parts, les clàusules patològiques o les incerteses quant a la llei aplicable específica.

Comissió d’Arbitratge i Prova

Responsables:

David Jurado, Enric Olcina

Una de les especificitats de l’arbitratge és la flexibilitat amb què pot encarar-se la proposició, la pràctica i la valoració de la prova. En aquest sentit, és important també reflexionar sobre la diferent aproximació a la prova entre els ordenaments de dret civil i els de “common law”, reflectida, entre altres aspectes, en les consideracions al voltant de la “discovery” o “disclosure”, i si s’han d’admetre a procediments arbitrals que no les hagin contemplat expressament a la clàusula arbitral.

Comissió de Mediació

Responsables:

Juan Pablo Correa, Anna Vall

Com a alternativa prèvia a l’arbitratge, l’AFA vol reflexionar sobre la mediació i les seves variants a fi de convertir-se en el punt de referència informatiu sobre les opcions que, fora dels tribunals, existeixen per a la resolució de disputes o diferències.

Comissió d’Ètica i deontologia

Responsable:

Carlos Valls

La qualitat i la probitat dels àrbitres són els factors clau per a l’èxit de l’arbitratge. La Comissió d’Ètica es proposa aprofundir en els factors que donin als usuaris la necessària garantia que el procés es portarà a terme de forma justa i equitativa.

Comissió de Comunicació

Responsables:

Màrius Miró, Gema Mayol

La Comissió de Comunicació és un òrgan entusiasta que impulsa la transmissió dels valors, reflexions i consideracions de l’AFA al públic, al mercat i als ciutadans.

Comissió de Joves

Responsables:

Carla Fdez. Villavicencio, Raúl de Cruïlles, Arnau Baulenas

La Comissió de Joves és un fòrum al qual es poden inscriure les persones menors de 40 anys interessades en el món de l’arbitratge.

MÉS INFORMACIÓ