Per què escollir el camí de l’arbitratge?

Aquests són alguns dels motius pels quals triar un l’arbitratge en comptes d’un procés judicial a l’hora de resoldre un conflicte.

Agilitat

Optar per l’arbitratge comporta resoldre els conflictes en menys temps.

Experiència

El teu advocat t’ajudarà a triar el millor àrbitre especialitzat en la matèria del conflicte.

Flexibilitat

El procés arbitral permet establir terminis i actuacions pactades entre les parts.

Què és l’AFA?

L’AFA (Associació per al Foment de l’Arbitratge) és una associació sense ànim de lucre i amb vocació internacional que aposta per l’arbitratge com la millor eina de resolució de conflictes. L’entitat va ser constituïda l’any 2009 per 25 socis.

L’AFA col·labora amb el Tribunal Arbitral de Barcelona i amb altres entitats arbitrals de Catalunya, així com amb diverses institucions públiques i privades.

Objectius

Divulgar les característiques i avantatges de l’arbitratge i d’altres formes alternatives de resolució de conflictes

Impulsar els estudis relacionats amb l’arbitratge

Difondre les virtuts de la bona fe, l’entesa i el pactisme; promoure la pràctica de l’arbitratge i impedir-ne els usos desviats, abusius o contraris a la neutralitat inherent

Col·laborar en la formació dels jutges, advocats (àrbitres i advocats de part) i estudiants de Dret i d’altres disciplines empresarials en matèria d’arbitratge

Actualitat