Autor: Màrius Miró Gili RESUM. L’expressió “resolució alternativa de conflictes” comprèn sistemes tan diversos que no hi haurien d’estar junts. L’únic que té especifitat en matèria successòria és l’arbitratge. La quantitat de llibertat de testar que regula la successió en un dret és determinant en el grau d’acceptació de l’arbitratge instituït pel causant.     Què pot ser o no matèria d’aquest arbitratge en successions a Catalunya no ve determinat per l’art. 10 de la LA espanyola, si no pel dret civil català, que fixa...

Por Christian Herrera Petrus, Doctor en Derecho. Abogado. Miembro del CIArb   I.- Introducción: El arbitraje internacional como espacio de encuentro de distintas culturas procesales en materia probatoria   Tanto las legislaciones nacionales en materia de arbitraje como los reglamentos de las principales instituciones arbitrales contienen pocas normas sobre la práctica probatoria en el procedimiento arbitral, a pesar de tratarse de una de las cuestiones principales en la conducción del proceso arbitral. El principio de flexibilidad y adaptación a las necesidades del caso concreto...