AFA recomana: Cicle de Conferències sobre Arbitratge Societari: L’arbitratge d’equitat com a solució definitiva als conflictes societaris. Una reflexió a propòsit del cas Larios (Presencial)

15/02/2024. Organitzada per la Comissió d’Arbitratge i la Secció de Dret Mercantil de l’ICAB

L’objectiu de la conferència és analitzar l’arbitratge d’equitat com a mecanisme que facilita trobar una solució definitiva i satisfactòria als cada cop més freqüents conflictes societaris, especialment a les empreses familiars. La solució arbitral permet aplicar de forma flexible i equitativa mecanismes societaris que estan regulats i s’interpreten de forma restrictiva, com el dret de separació de
socis o la dissolució de la societat per impossibilitat d’aconseguir la fi social.

Els ponents analitzaran aquesta temàtica a la llum de la casuística recent en la matèria i, en especial, del cas Larios, un leading case per haver desembocat a l’emblemàtica Sentència del Tribunal Constitucional 17/2021, de 15 de febrer de 2021, que marca l’abast i els límits del concepte d’ordre públic en l’arbitratge de equitat.

Presenta:

  • Frederic Munné Catarina. Doctor en dret. Advocat i àrbitre. Diputat responsable. de la Comissió d’arbitratge de l’ICAB. President del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Modera:

  • Pedro L. Yúfera Sales. Advocat i àrbitre internacional. President de la Comissió d’Arbitratge de l’ICAB.

Ponents:

  • Bernardo Cremades. Advocat i àrbitre internacional.
  • Susana Bleier Terrer. Advocada, economista i àrbitre.
  • Daniel Vázquez Albert. Catedràtic de Dret Mercantil, àrbitre.
No hi ha comentaris

Deixa un comentari