AFA Recomana – Conferència: Arbitratge amb parts insolvents. Estratègies processals i d’execució

02/05/2024, a les 18.30h.  Organitzada per la Secció de Dret Concursal i la Comissió d’Arbitratge de l’ICAB

L’arbitratge és justícia de pagament orientada a dirimir disputes privades de naturalesa generalment patrimonial. En escenaris de crisi, les parts involucrades en l’arbitratge es poden veure afectades per situacions concursals i d’insolvència. La coexistència d’arbitratge i concurs podria semblar incompatible.

Aquesta sessió aborda l’impacte del concurs sobre l’arbitratge domèstic i internacional i explora el treball de la International Bar Association per facilitar la gestió dels problemes derivats d’aquesta confluència.

Presenta

  • Frederic Munné Catarina. Doctor en Dret. Advocat i àrbitre. Diputat responsable de la Comissió d’arbitratge del ICAB. President del Tribunal Arbitral de Barcelona.
  • Sara Iglesias. Advocada. Secretària de la Secció de Dret Concursal de l’ICAB.

Modera

  • Christian Herrera Petrus. Advocat. Vocal de la comissió d’arbitratge de l’ICAB. Professor titular de Dret processal

Ponent

  • Manuel Penadés. Àrbitre independent i Professor a King’s College London. President del Capítol britànic del Club Espanyol i Iberoamericà d’Arbitratge i Academic Chair del Taskforce de l’IBA on Insolvency and Arbitration.
Tags:
No hi ha comentaris

Deixa un comentari