Andorra, 156è Estat membre del Conveni de Nova York de 1958

El passat gener de 2015 va entrar en vigor la Llei 47/2014, del 18 de desembre, d’arbitratge del Principat d’Andorra, després de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el 21 de gener de 2015. Aquesta llei es promulga amb vocació de facilitar l’arbitratge, de fomentar-lo i, indirectament, de promoure l’activitat mercantil, el comerç nacional i internacional al Principat d’Andorra. La Llei s’estructura en 3 títols, 18 capítols, 73 articles, una disposició transitòria i una disposició final. El títol I es dedica a les disposicions generals, fa referència al que s’entén per arbitratge i el seu àmbit d’aplicació. El títol II es dedica a l’arbitratge intern. I el títol III es consagra íntegrament a l’arbitratge internacional.

A més a més, Andorra s’ha adherit al Conveni de Nova York sobre el reconeixement i l’execució de les sentències arbitrals estrangeres de 1958 i ha esdevingut l’Estat membre número 156 d’aquest Conveni. El Conveni de Nova York entrarà en vigor a Andorra el proper 17 de setembre de 2015. La Cambra de Comerç d’Andorra organitza un acte en aquest sentit el proper 19 de novembre.

Per a més informació respecte l’estatus del Conveni de Nova York, consulteu la pàgina web d’UNCITRAL:
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html

No hi ha comentaris

Deixa un comentari