Carta del president honorífic

Carta del president honorífic

Benvinguts a l’Associació per al Foment de l’Arbitratge!

Som una associació de professionals del Dret que creiem que l’arbitratge és el millor sistema de resolució de conflictes en la majoria dels casos. Així doncs, la finalitat d’aquesta Associació és la difusió i l’estudi de l’arbitratge, dels seus avantatges i dels problemes que planteja i, en definitiva, de l’extensió i aprofundiment en la cultura arbitral.

Perquè creiem en la llibertat i en la veritat. Perquè creiem que el millor sistema i procediment per a la decisió d’un conflicte és aquell que poden establir les mateixes parts. I aquell que permeti arribar a la veritat tant com es pugui.

És molt recent en la llarga història de la humanitat l’assumpció per part del poder de la potestat per resoldre els conflictes, encara que ara ens sembli ben normal. En efecte, el més habitual durant segles ha estat que els mateixos particulars hi articulessin els mecanismes, les formes, les normes i els procediments. Tal com diu Foucault, ‟el temps confereix una càrrega de veritat a totes les institucions que ens fa oblidar que un dia van ser imposades. I com i per què van néixer”. Fins al punt que acabem titllant d’“alternatiu” el que sempre va ser normal.
Creiem, doncs, en la llibertat de les parts per triar qui ha de jutjar, per triar el procediment, el lloc o llocs, l’idioma o idiomes, i fins i tot la norma mitjançant la qual volen que tot allò es regeixi.

Creiem també en la flexibilitat que permeti arribar a la veritat real, aprofundir en la voluntat i en el comportament de les parts, i entendre’n cadascuna per mitjà de la col·laboració de persones que han viscut i experimentat situacions similars.
I advoquem per una curosa exigència de neutralitat pel que fa a l’objecte de la discòrdia i d’imparcialitat total respecte a les parts. Més enllà de la presumpció amb què, en aquest sentit, es doten els aparells oficials.

No perseguim el profit propi. Ens mou el desig de deixar el món una mica millor de com l’hem trobat.

Màrius Miró