“Cualquier persona que vea y pinte un cielo verde y campos azules debe se esterilizada” -A.Hitler “Se tardan, se tardan y se tardan esperando a que yo me muera” -M. Altmann Introducción: “La dama de oro” no es el primer homenaje a Maria Altmann (1916-2011). Sin embargo, es una película muy útil para entender la importancia de derecho en general, y del arbitraje internacional en particular, en la restitución de bienes expropiados. Como heredera de un cuadro de Gustav Klimt, la Sra. Altmann denunció la...

La participació de terceres parts[1] en un procés arbitral és una qüestió molt controvertida que, encara avui, no troba una resposta clara i consolidada. Inevitablement, aquest assumpte crea una gran confusió i alenteix un procés amb vocació de tot el contrari, com és el procés arbitral. L'arbitratge és un procés que es distingeix per ser de caràcter dispositiu, el que implica que queda a mercè de les parts i són aquestes les propietàries del mateix. Sembla obvi doncs, atesa la naturalesa...

En ple mes d'agost del 2014 vam rebre d'una facultat de Dret de Perú la següent pregunta: "En cas que un tribunal arbitral emeti un laude, però exclogui a un àrbitre del procés de deliberació, és possible sol·licitar la nul·litat del laude? Potser abans hem de saber què s'entén per "deliberació". Quan un tribunal arbitral està compost per més d'un àrbitre (habitualment 3 persones, excepcionalment 5 o una altra xifra senar), el laude pot ser fruit de la decisió de la...