Autor: Màrius Miró Gili RESUM. L’expressió “resolució alternativa de conflictes” comprèn sistemes tan diversos que no hi haurien d’estar junts. L’únic que té especifitat en matèria successòria és l’arbitratge. La quantitat de llibertat de testar que regula la successió en un dret és determinant en el grau d’acceptació de l’arbitratge instituït pel causant.     Què pot ser o no matèria d’aquest arbitratge en successions a Catalunya no ve determinat per l’art. 10 de la LA espanyola, si no pel dret civil català, que fixa...

La Cámara de Comercio Internacional es famosa por sus creaciones, al servicio de un comercio mundial más sencillo, estable y ágil. Una de las más conocidas, en el ámbito bancario, son las reglas de las garantías a primer requerimiento, cuya primera versión apareció en 1992 y que han sido revisadas en el 2010. Están contenidas en la publicación CCI nº 758, conocida por las siglas de su título en inglés, URDG. Es decir, “Uniform Rules for Demand Guarantees”, lo que...

El passat gener de 2015 va entrar en vigor la Llei 47/2014, del 18 de desembre, d’arbitratge del Principat d’Andorra, després de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el 21 de gener de 2015. Aquesta llei es promulga amb vocació de facilitar l’arbitratge, de fomentar-lo i, indirectament, de promoure l’activitat mercantil, el comerç nacional i internacional al Principat d’Andorra. La Llei s’estructura en 3 títols, 18 capítols, 73 articles, una disposició transitòria i una disposició final. El...