Memòria d’activitats 2021

WEBINARS “ON LINE” AMB AFA/KPMG

 • 5/3/21: ”Ramificacions of Achmea Decission” amb Ana Stanic i Fernando Cuñado
 • 15/3/21: “Sentència del Tribunal Constitucional 15/2/2021” amb Ma. Eugenia Alegret
 • 21/5/21: “Arbitratge i BREXIT” amb Carmen Martínez López i Claudia Baró
 • 18/06/21: “Constitució i Regles TAPA” amb Pierre i Juan Pablo Correa
 • 10/9/21: “La Incongruència Ultra Petita” amb José Carlos Fernández Rozas
 • 19/10/21: “Present i Futur de l’Arbitratge: Plataformes on line” amb Roberto Hermida
 • 16/12/21: “Veritat i Mentides a l’Arbitratge: últims avenços a la Declaració de Testimonis” amb Joan Picó

2 PRESENTACIONS LLIBRE HOMENATGE A RAMON MULLERAT

 • ACTE de presentació 4 de febrer del 2021 a Barcelona
 • ACTE de presentació el 23 de març del 2021 amb AEADE/Madrid

NEWSLETTER AFA – cont.

 • Des del mes d’abril del 2019 (mensual/bimensual)

DIFUSIÓ I COL·LABORACIÓ CONFERÈNCIES EN MATÈRIA D’ARBITRATGE I ALTRES ADR

 • Col·legi Advocacia de Barcelona
 • Cambra de Comerç Internacional
 • Consell General de l’Advocacia Espanyola
 • Tribunal Arbitral de Barcelona

PATROCINIS REALITZATS:

 • OCTUBRE 2021: OPEN ARBITRATGE de l’Associació Europea d’Arbitratge (AEADE)
 • NOVEMBRE 2021: IV Jornades Internacionals d’Arbitratge de la Universitat de Buenos Aires i II Jornada UNCITRAL LAC.

CENS SOCIS ACTUAL:

 • Es tanca el Cens del 2021 amb 54 socis/es en l’actualitat (enguany hi ha hagut 6 altes i 2 baixes)

MANTENIMENT I CONGELACIÓ QUOTES DES DE 2019:
Per quart any consecutiu es mantenen:

 • Quota GENERAL de 125 euros/anuals
 • Quota UNDER 40Th de 50 euros/anuals
No hi ha comentaris

Deixa un comentari