Sobre l’AFA

Què és l’AFA?

L’AFA (Associació per al Foment de l’Arbitratge) és una associació sense ànim de lucre i amb vocació internacional que aposta per l’arbitratge com la millor eina de resolució de conflictes. L’entitat va ser constituïda l’any 2009 per 25 socis.

L’AFA té com a objectius:

  • Divulgar les característiques i avantatges de l’arbitratge i d’altres formes alternatives de resolució de conflictes
  • Impulsar els estudis relacionats amb l’arbitratge
  • Difondre les virtuts de la bona fe, l’entesa i el pactisme; promoure la pràctica de l’arbitratge i impedir-ne els usos desviats, abusius o contraris a la neutralitat inherent
  • Col·laborar en la formació dels jutges, advocats (àrbitres i advocats de part) i estudiants de dret i d’altres disciplines empresarials en matèria d’arbitratge

L’AFA col·labora amb el Tribunal Arbitral de Barcelona i amb altres entitats arbitrals de Catalunya, així com amb diverses institucions públiques i privades.