15/02/2024. Organitzada per la Comissió d'Arbitratge i la Secció de Dret Mercantil de l'ICAB L'objectiu de la conferència és analitzar l'arbitratge d'equitat com a mecanisme que facilita trobar una solució definitiva i satisfactòria als cada cop més freqüents conflictes societaris, especialment a les empreses familiars. La solució arbitral permet aplicar de forma flexible i equitativa mecanismes societaris que estan regulats i s'interpreten de forma restrictiva, com el dret de separació de socis o la dissolució de la societat per impossibilitat d'aconseguir la...