Autor: Màrius Miró Gili RESUM. L’expressió “resolució alternativa de conflictes” comprèn sistemes tan diversos que no hi haurien d’estar junts. L’únic que té especifitat en matèria successòria és l’arbitratge. La quantitat de llibertat de testar que regula la successió en un dret és determinant en el grau d’acceptació de l’arbitratge instituït pel causant.     Què pot ser o no matèria d’aquest arbitratge en successions a Catalunya no ve determinat per l’art. 10 de la LA espanyola, si no pel dret civil català, que fixa...