El passat 7 de juny, l’AFA va patrocinar la IX Trobada del CEA-40 -el grup de joves del Club Espanyol de l'Arbitratge- que es va celebrar amb motiu del X Congrés Internacional del Club Espanyol de l’Arbitratge. La trobada va versar sobre l'evolució de l'arbitratge durant l'última dècada. Es va parlar de la influència del soft law a l’arbitratge comercial, sobre temes processals candents a l’arbitratge d’inversió, i finalment es va dur a terme un workshop sobre cross-examination techniques.  ...