El passat gener de 2015 va entrar en vigor la Llei 47/2014, del 18 de desembre, d’arbitratge del Principat d’Andorra, després de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el 21 de gener de 2015. Aquesta llei es promulga amb vocació de facilitar l’arbitratge, de fomentar-lo i, indirectament, de promoure l’activitat mercantil, el comerç nacional i internacional al Principat d’Andorra. La Llei s’estructura en 3 títols, 18 capítols, 73 articles, una disposició transitòria i una disposició final. El...