Ponent: Jesús M. de Alfonso, President del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB). Art. 7 LA/ Art. 5 Reglament UNCITRAL – Intervenció del Tribunal: Els tribunals no poden conèixer sobre l’assumpte objecte d’arbitratge (efecte negatiu). UNCITRAL 2006 – Definició de mesures cautelars. No hi ha aquesta definició a la llei espanyola. La llei espanyola fa referència a les mesures cautelars en el seu article 23 sobre la potestat dels àrbitres per adoptar mesures cautelars. FASE PRE-ARBITRAL 1. Nomenament de l’àrbitre 2. Acceptació del càrrec d’àrbitre En fase...